Jedno miesto, veľa možností...

Originálnu starostlivosť o rodinné financie poskytujeme našim klientom “pod jednou strechou”. Základnou filozofiou spoločnosti je zastupovanie klienta a hájenie jeho záujmov vo vzťahu k finančným inštitúciám. Špecialisti na hypotekárne úvery, životné poistenie, neživotné poistenie či investície denne pomáhajú orientovať sa v ponuke produktov a služieb finančných inštitúcií, aby nastavenie klientovho portfólia bolo čo najoptimálnejšie a naozaj komplexné.

Favicon BSG

Samozrejmosťou v našej spoločnosti sú vysoká kvalita poskytovaných služieb prostredníctvom našich vyškolených finančných agentov, analýza potrieb klienta a následné riešenia šité na mieru. Finančná úspora na poistnom, správne nastavenie poistných súm, komplexný pohľad na životnú úroveň klienta a servis v každej situácii sú pridanou hodnotou, ktorá z nás robí profesionálov v danom odvetví a odlišuje od konkurencie.

Zavedením systému vzťahového manažmentu a dlhodobej starostlivosti o klientov chceme dosiahnuť ich spokojnosť, prosperitu a plnenie životných cieľov.

  • Overené Know-how pre budovanie siete
  • Profesionálny školiaci systém a pravidelné vzdelávanie
  • Rozvoj osobnosti a kariérny rast
  • Vlastná marketingová stratégia
  • IT podpora

Manažment spoločnosti

Radovan Jurkovič

Radovan Jurkovič

Predseda predstavenstva
Moja zásadná profesijná a životná zmena nastala v roku 1995, kedy som po niekoľkých rokoch podnikania
Martin Adamec

Martin Adamec

Člen predstavenstva
Volám sa Martin Adamec, narodil som sa 10.05.1974 v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia na SPŠE som v sebe
Adrian Gabura

Adrian Gabura

Člen predstavenstva / právnik
V spoločnosti BROKER SERVICE GROUP som začal pracovať v roku 2010 v podstate hneď na druhý deň, ako som
Zuzana Schulczová

Zuzana Schulczová

Riaditeľ pre neživotné poistenie
Volám sa Zuzana Schulczová a v spoločnosti BROKER SERVICE GROUP mám na starosti neživotné