Martin Adamec

Martin Adamec

:
Člen predstavenstva

Volám sa Martin Adamec, narodil som sa 10.05.1974 v Bratislave.

Po úspešnom ukončení štúdia na SPŠE som v sebe našiel presvedčenie, že viac už nechcem chodiť do školy a akademicky sa vzdelávať. Bol som pripravený na reálny život, veľmi som túžil sa osamostatniť. Ako každý jeden mladý človek som chcel mať svoje vlastné peniaze, vďaka ktorým som cítil svoju mládežnícku slobodu. Naďalej som bol pripravený učiť sa novým veciam potrebným pre život, získavať nové skúsenosti, o ktorých som bol presvedčený, že budem potrebovať celý život.

Moja prvá práca bola veľmi zaujímavá, zamestnal ma môj kamarát a predával som na veľkom trhovisku v Bratislave. Dnes sa nad tým všetkým len usmievam, no toto bola pre mňa tá najlepšia škola biznisovania, vďaka ktorej som získal reálne základy obchodovania, komunikácie, kontakt so zákazníkom a podobne. Ďakujem, že som mal tú príležitosť naučiť sa všetky tieto základy. Po dvoch rokoch státia na trhovisku som dostal ďalšiu obrovskú príležitosť. Moji kamaráti ma zavolali do skvelého biznisu, do najlepšieho biznisu na svete…

Bol november 1994 a ja som cestoval na môj prvý START UP seminár, začal som pôsobiť v oblasti sprostredkovania životného poistenia. Veľmi ĎAKUJEM tým ľudom, ktorí ma do tohto biznisu priviedli. V tom čase to bola pre mňa, ako mladého človeka na túto problematiku, obrovská skúška životom, v ktorej som obstál. Ako 20-ročný som začal ľuďom vysvetľovať význam sporenia si peňazí na dôchodok a zabezpečenia svojich najbližších formou poistenia. Popri vlastnom predaji sa mi v tomto biznise veľmi zapáčila práca s ľuďmi a ja som dostal možnosť budovať si svoj vlastný tím. Toto je tá najkrajšia vec na svete, pomáhať druhým ľuďom, aby si oni dokázali splniť svoje sny.

V roku 2002 sa mi veľmi zapáčila ďalšia príležitosť, ktorú ponúkal finančný trh, začal som sprostredkovávať finančný produkt – hypotéku. Bolo to niečo úplne nové, krásne, a veľmi potrebné pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chceli osamostatniť. Tie všetky ďakujem od spokojných klientov mi dávali silu do ďalších a ďalších stretnutí s novými klientmi. V lete 2007 som sa stal súčasťou spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, dostal som príležitosť viesť a riadiť hypotekárne centrum, kde spolu s kolegami budujeme jeden najlepší tím obchodníkov, hypotekárnych špecialistov. O tom, že nám to spolu funguje hovoria mnohé ocenenia z bánk a referencie spokojných klientov získané za tie roky pôsobenia na hypotekárnom trhu. Som veľmi šťastný, že aj ja môžem byť súčasťou niečoho takého skvelého, úspešného, pozitívneho a hlavne stále ľudského.

Toto je BROKER SERVICE GROUP…

Som človek, ktorý sa veľmi rád podelí o skúsenosti a vedomosti získané dlhoročnou prácou s ľuďmi.

Ľudia ma naučili byť takým, akým som, vďaka každodennej práci.