Nahlásiť poistnú udalosť

Odporúčaný postup pri poistnej udalosti nájdete nižšie pod tabuľkou kontaktov.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA pojišťovna a.s.

AXA pojišťovna a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Kooperativa

Kooperativa poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a.s.

Groupama

Groupama poisťovňa a.s.

Komunálna poisťovňa, a.s.

Komunálna poisťovňa, a.s.

Poistite sa online

Zrovna dnes Vám končí PZP alebo ste už jednou nohou v lietadle? Poistite sa online! 🙂

Postup pri poistnej udalosti

 • oblečte si reflexnú vestu
 • v prvom rade zistite, či  pri dopravnej nehode  došlo k poškodeniu účastníkov na živote a zdraví
 • pokiaľ áno, urýchlene volajte záchrannú službu 112 a v rámci možností poskytnite prvú pomoc
 • spíšte s účastníkmi dopravnej nehody záznam o dopravnej nehode (povinnosť nosiť vo vozidle, rovnako ako aj reflexnú vestu), pri PZP vždy určiť na tlačive vinníka (ak je to zrejmé)
 • pri poškodení zdravia, v prípadoch, kedy škoda prekročí sumu 4 000 €, alebo pri krádeži vozidla či vandalizme volajte  políciu
 • poistnú udalosť treba nahlásiť poisťovateľovi do 15 dní ak sa stala na území Slovenska a ak v zahraničí, tak do 30 dní
 • súčasťou podkladov do poisťovne okrem tlačiva hlásenia poistnej udalosti sú aj:  záznam o dopravnej nehode, technický preukaz a vodičský preukaz, prípadne iné podklady podľa zváženia likvidátora
 • pozor, pri škode z PZP musíte VŽDY nahlásiť poistnú udalosť, nečakajte, kým Vás poisťovňa vyzve na základe podania poškodeného !
 • nezabudnite využívať asistenčné služby, na ktoré máte nárok pri kasko aj PZP
 • po nahlásení poistnej udalosti z havarijného poistenia si v poisťovni dohodnite aj obhliadku poškodeného vozidla
 • ak pri oprave servis príde na ďalšie poškodenie, ktoré nebolo zaznamenané pracovníkom poisťovne, opätovne treba kontaktovať poisťovňu a požiadať o doobhliadku (ak tak neurobíte, vystavujete sa riziku, že poisťovňa túto opravu nepreplatí)
 • po ukončení opravy z kasko poistenia doložte faktúru za opravu aj s dokladom o úhrade do poisťovne, ktorá vystaví krycí list ako jej akceptáciu pre servis.
 • poškodeným majetkom nehýbte, zabezpečte len také nevyhnutné úkony, ktoré zabránia rozsiahlejším škodám, poškodené veci nevyhadzujte, nemeňte, uchovajte pre potreby poisťovne
 • urobte fotodokumentáciu a menný zoznam poškodených vecí
 • kontaktujte poisťovňu, vypíšte a odovzdajte hlásenie o poistnej udalosti, poraďte sa ohľadom ďalšieho postupu s poškodeným majetkom
 • dohodnite si termín u pracovníka, ktorý obhliadne poškodený majetok
 • pri krádeži a vandalizme volajte políciu, neupratujte žiadne dôkazy
 • po ukončení opravy doložte do poisťovne faktúru aj s dokladom o úhrade, pri rozsiahlejších škodách je možné žiadať o preddavok
 • nezabudnite využívať asistenčné služby
 • kontaktujte asistenčnú službu, ktorá je k dispozícií 24 hodín v rodnom jazyku, číslo máte väčšinou uvedené na kartičke alebo v poistnej zmluve
 • ak Vaše ochorenie v zahraničí vyžaduje hospitalizáciu, pracovníci asistenčných služieb budú kontaktovať priamo nemocnicu a všetko riešiť za Vás
 • pri urgentnej pomoci vyhľadajte lekára a preukážte sa poistnou kartou
 • vypýtajte si od lekára doklad o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o výške zaplatenej sumy
 • po návrate na Slovensko nahláste písomne poistnú udalosť a doručte poisťovateľovi správu od lekára a doklad o úhrade služby.