Favicon BSG

O spoločnosti
BROKER SERVICE GROUP

Sme stabilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s tímom profesionálnych finančných sprostredkovateľov. Záujmy našich klientov na finančnom trhu hájime už od roku 2007.

Ambíciou spoločnosti je pružne reagovať na požiadavky dynamicky sa meniaceho trhu, prichádzať s novými produktami a službami, ktoré budú riešiť potreby našich klientov a zároveň zostať naďalej jednou z najúspešnejších spoločností poskytujúcich pre svojich klientov globálne finančné služby.

15. rok
SME TU PRE VÁS
72 800
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
2,9 mld.
EUR V OBJEME ÚVEROV
99 920
POISTNÝCH ZMLÚV

Životné a neživotné poistenie

Naša spoločnosť spolupracuje so všetkými významnými poisťovňami na Slovensku, ktoré ponúkajú širokú škálu poistných produktov. Tím špecialistov v oblasti neživotného poistenia pomáha klientom pri výbere vhodných produktov presne vybraných na základe požiadavky klienta.

Správne nastavenie poistných rizík a poistných súm prinášajú klientom úsporu na poistnom a istotu v prípade poistných udalosti.

Životné poistenie
Komplexná ochrana celej rodiny v neočakávaných životných situáciách.
Motorové vozidlá
Povinné zmluvné poistenie či havarijné poistenie motorového vozidla.
Cestovné poistenie
Pokrýva nepredvídané liečebné náklady v zahraničí či pripoistenie batožiny.
Bývanie
Poistenie nehnuteľnosti – rodinné domy, byty v os. vl., budovy vo výstavbe...
Pre podnikateľov
Poistenie majetku podnikateľov, ktorý majú registrovaný na IČO.
Ostatné poistenia
Napríklad poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca, poistenie právnej ochrany...

Výhody hypotekárneho centra

Naši hypotekárni špecialisti sú odborne vyškolení a pripravení poskytnúť aj Vám kvalitný hypotekárny servis.

Náš bezplatný servis

Sprostredkovanie Vášho úveru Vás nestojí žiadne peniaze. Samozrejme, že nepracujeme zadarmo, províziu za sprostredkovanie nám vypláca banka.

Šetríme Váš čas i peniaze

Stretnutie s nami Vám ušetrí množstvo času, nakoľko nemusíte navštevovať jednotlivé banky. Spolu s Vami nájdeme riešenie v priebehu jedného stretnutia.

Patríme k TOP partnerom

Patríme medzi TOP partnerov všetkých bánk, o čom svedčia nami dosiahnuté úspechy aj získané certifikáty.
Prehľad certifikátov

Investovanie a sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie BSG

Starobné dôchodkové sporenie tzv. II. pilier je definovaný príspevkovo.

Čo to znamená? Výška Vášho dôchodku bude závislá od zaplatených príspevkov do II. piliera a samozrejme aj ich zhodnotenia. tieto prostriedky spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti DSS. Vstup do II. piliera je pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný a po vstupe doň ho, spolu s I. pilierom tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia. Výška povinných odvodov do dôchodkového poistenia je vo výške 18%, tie sa rozdelia na dve časti. V roku 2020 je sadzba povinných príspevkov do II. piliera vo výške 5% a každým rokov stúpa o 0,25% až do roku 2024, kedy povinné príspevky budú vo výške 6%. Zároveň sa v danom období znižuje výška odvodov adekvátne do I. piliera.

Sporenie BSG

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný systém dôchodkového systému, nazývaný aj tzv. tretí pilier dôchodkového systému. Klient môže zvýšiť svoj budúci starobný dôchodok dobrovoľnými príspevkami ním zvolenou hodnotou zo mzdy a súčasne mu môže do tretieho piliera prispievať aj zamestnávateľ. Ide o doplnok k starobnému dôchodku vyplácaného z prvého a druhého piliera dôchodkového systému. Klientove príspevky spravujú a zhodnocujú doplnkové dôchodkové spoločnosti, a to podľa miery konzervatívnosti, resp. rizikovosti zvolenou klientom.

Stavebné sporenie BSG

Osobitosťou tejto formy sporenia je štátna podpora, ktorú pri splnení podmienok môže sporiteľ získať  v aktuálnej výške prémie maximálne 70 €. Stavebný sporiteľ si svojimi vkladmi, úrokmi a štátnou prémiou nasporí časť finančných prostriedkov, ktoré potrebuje v súvislosti s bývaním. Účelom sa myslí napr.  kúpa, výstavba, rekonštrukcia nehnuteľnosti. Druhú časť potrebnej sumy môže klient získať ako výhodný stavebný úver. Stavebné sporenie je účelové a stanovené zákonom, pričom podlieha ochrane vkladov až do výšky 100 000 eur. Zhodnotenie vkladov sporiteľa môže byť podstatne vyššie, ako pri bežných vkladových produktoch.

zlato-pozadie

Zlato ponúka istotu. Ako povedal John P. Morgan (USA finančník a bankár) – „zlato a striebro sú peniaze, všetko ostatné je úver“. V časoch krízy slúži investícia do zlata ako bezpečný prístav a uchovávateľ hodnoty. Už od čias Egypťanov, Grékov, až po súčasnosť, bolo ľudstvo očarené krásou zlata, a preto investícia do zlata existuje už tisíce rokov. Zlato je uchovávateľ hodnoty peňazí a zároveň aj ochrana pred infláciou. Zlato je najbezpečnejší platobný prostriedok a aj vďaka tomu je najbezpečnejšou dlhodobou investíciou.

Sporenie BSG

Investície do fondov ponúkajú možnosť dosiahnutia atraktívnych výnosov, voľbu investičnej stratégie, dostupnosť finančných prostriedkov a rozloženie investície (diverzifikácia) na krátkodobý, strednodobý a dlhodobý časový horizont. Garanciou bezpečnosti je zákon o kolektívnom investovaní ( č. 594/2003 Z.z.) a zákon o cenných papieroch (566/2001 Z.z.). Investíciou sa rozumie investovanie finančných prostriedkov na dlhšie obdobie s cieľom dosiahnuť zisk a to formou nákupu podielových jednotiek rôznych fondov, investície do dlhopisov, akcií, rôznych drahých kovov, ale aj bankových produktov.