X
Odoslať
X
Kontaktujte nás aj vy:
Odoslať

Jedno miesto,
veľa možností...

O spoločnosti BROKER SERVICE GROUP

Jedno miesto, veľa možností... Sme stabilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s tímom profesionálnych finančných sprostredkovateľov. Záujmy našich klientov na finančnom trhu hájime už od roku 2007. Ambíciou spoločnosti je pružne reagovať na požiadavky dynamicky sa meniaceho trhu, prichádzať s novými produktami a službami, ktoré budú riešiť potreby našich klientov a

Jedno miesto, veľa možností... Sme stabilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s tímom profesionálnych finančných sprostredkovateľov. Záujmy našich klientov na finančnom trhu hájime už od roku 2007. Ambíciou spoločnosti je pružne reagovať na požiadavky dynamicky sa meniaceho trhu, prichádzať s novými produktami a službami, ktoré budú riešiť potreby našich klientov a zároveň zostať naďalej jednou z najúspešnejších spoločností poskytujúcich pre svojich klientov globálne finančné služby. Zavedením systému vzťahového manažmentu a dlhodobej starostlivosti o klientov chceme dosiahnuť ich spokojnosť, prosperitu a plnenie životných cieľov. 

 

Originálnu starostlivosť o rodinné  financie  poskytujeme našim klientom "pod jednou strechou". Základnou filozofiou spoločnosti je zastupovanie klienta a hájenie jeho záujmov vo vzťahu k finančným inštitúciám. Špecialisti na hypotekárne úvery, životné poistenie, neživotné poistenie či investície denne pomáhajú orientovať sa v ponuke produktov a služieb finančných inštitúcií, aby nastavenie klientovho portfólia bolo čo najoptimálnejšie a naozaj komplexné. Samozrejmosťou v našej spoločnosti sú vysoká kvalita poskytovaných služieb prostredníctvom našich vyškolených finančných agentov, analýza potrieb klienta a následné riešenia šité na mieru. Finančná úspora na poistnom, správne nastavenie poistných súm, komplexný pohľad na životnú úroveň klienta a servis v každej situácii sú pridanou hodnotou, ktorá z nás robí profesionálov v danom odvetví a odlišuje od konkurencie.

EF_UUID56cc42eec0650688990687__f3_about_
Sprostredkované úvery
EF_UUID56cc42eec0650688990687__f3_about_
Informácie k životnému poisteniu
EF_UUID56cc42eec0650688990687__f3_about_
Počet ks neživotného poistenia
 

Prinášame

  • Overené Know-how pre budovanie siete

  • Profesionálny školiaci systém a pravidelné vzdelávanie

  • Rozvoj osobnosti a kariérny rast

  • Vlastnú marketingovú stratégiu

  • IT podporu

ČÍTAŤ VIAC
MANAŽMENT
/
OCENENIA
/
ČASOPIS

MANAŽMENT

member_photo
Radovan Jurkovič
Predseda predstavenstva
Pamätám si, ako som v roku 2007 sám začínal budovať spoločnosť a dnes máme v tíme stovky úspešných spolupracovníkov ...

Moja zásadná profesijná a životná zmena nastala v roku 1995, kedy som po niekoľkých rokoch podnikania absolvoval školenie managerov sprostredkujúcich finančné služby. Málokto v tej dobe vedel čo presne robí, neexistovala súčasná legislatíva, regulácia či dohľad nad týmto podnikaním  a ľudia napriek tomu zarábali obrovské sumy peňazí. Možno aj preto, že tento biznis robili s obrovským nadšením a konkurencia začiatkom 90-tych rokov nebola žiadna. Už vtedy som si uvedomil, akú obrovskú silu majú vlastnosti ako vôľa, viera, entuziazmus, aké sú dôležité vzdelávanie, disciplína, pokora a dnes už viem, že aj vďaka tomuto prístupu som sa ako 25-ročný stal historicky najmladším riaditeľom v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej som v tom čase pôsobil.

 

 

Okrem aktívneho pôsobenia v dynamickom odbytovom systéme som mal možnosť absolvovať školenia MBA a neskôr som sa stal aktívnym školiteľom. Základné manažérske semináre, ktoré som viedol, absolvovalo viac ako  20 000 ľudí a postupne som sa vypracoval na regionálneho managera 

 

 

Ďalšia veľká výzva prišla v mojej kariére na začiatku roku 2007, kedy som bol oslovený spoločnosťou American Consultant Group, ktorá pripravovala úspešný vstup svojej dcérskej spoločnosti Broker Service Group na slovenský trh. Keď som sa zoznámil s cieľom spoločnosti - dominovať v oblasti sprostredkovania globálnych finančných služieb s nadčasovým know-how zameraným na vzťahový manažment - hneď som pochopil, že sa môžem stať súčasťou perspektívnej dynamickej spoločnosti s jasnou víziou. Novú výzvu som s nadšením prijal. Pamätám si, ako som v roku 2007 sám začínal budovať spoločnosť  a dnes máme v tíme stovky úspešných spolupracovníkov, ktorí sa vypracovali v našom kariérnom rebríčku na špičkových managerov a riaditeľov. Svojou profesionalitou šíria dobré meno spoločnosti na finančnom trhu a vo vnímaní finančných inštitúcií patria k uznávaným odborníkom. Ďalším míľnikom bol vstup na ukrajinský trh v roku 2008. Dnes máme aktívne zastúpenie aj v tejto krajine a v rámci Ukrajiny patríme medzi trojicu najúspešnejších sprostredkovateľských spoločností.

 

 

Po 20 rokoch v biznise môžem konštatovať, že sa na trhu mnoho vecí zmenilo, avšak moja počiatočná predstava o zastupovaní klienta na finančnom trhu sa za celé roky nezmenila. Súčasná legislatíva, regulácia a v neposlednom rade konkurencia nás prinútili vykonávať naše povolanie na maximálnej odbornej a profesionálnej úrovni. Klienti u nás nájdu špecialistov na životné poistenie, hypotekárne úvery, ale aj odborníkov v oblasti neživotného poistenie či investovania. Máme viac ako 50 000 spokojných klientov, nadčasové know-how, vynikajúci bonusový a motivačný systém, napredujeme v oblasti vzdelávania, v moderných technológiách a naši spolupracovníci vnímajú BSG ako stabilnú, rodinnú a vzťahovo veľmi silnú spoločnosť. Som šťastný, že som súčasťou tohto úspechu.

 

Moje obľúbene MOTTO:

 

\"Cesta na vrchol vedie cez údolie pokory.\"

ČÍTAŤ VIAC
member_photo
Martin Adamec
Člen predstavenstva
Som veľmi šťastný, že aj ja môžem byť súčasťou niečoho takého skvelého, úspešného, pozitívneho a hlavne ľudského.

Volám sa Martin Adamec, narodil som sa 10.05.1974 v Bratislave. 

 

Po úspešnom ukončení štúdia na SPŠE som v sebe našiel presvedčenie, že viac už nechcem chodiť do školy a akademicky sa vzdelávať. Bol som pripravený na reálny život, veľmi som túžil sa osamostatniť. Ako každý jeden mladý človek som chcel mať svoje vlastné peniaze, vďaka ktorým som cítil svoju mládežnícku slobodu. Naďalej som bol pripravený učiť sa novým veciam potrebným pre život, získavať nové skúsenosti, o ktorých som bol presvedčený, že budem potrebovať celý život.

 

Moja prvá práca bola veľmi zaujímavá, zamestnal ma môj kamarát a predával som na veľkom trhovisku v Bratislave. Dnes sa nad tým všetkým len usmievam, no toto bola pre mňa tá najlepšia škola biznisovania, vďaka ktorej som získal reálne základy obchodovania, komunikácie, kontakt so zákazníkom a podobne. Ďakujem, že som mal tú príležitosť naučiť sa všetky tieto základy. Po dvoch rokoch státia na trhovisku som dostal ďalšiu obrovskú príležitosť. Moji kamaráti ma zavolali do skvelého biznisu, do najlepšieho biznisu na svete...

 

Bol november 1994 a ja som cestoval na môj prvý START UP seminár, začal som pôsobiť v oblasti sprostredkovania životného poistenia. Veľmi ĎAKUJEM tým ľudom, ktorí ma do tohto biznisu priviedli. V tom čase to bola pre mňa, ako mladého človeka na túto problematiku, obrovská skúška životom, v ktorej som obstál. Ako 20-ročný som začal ľuďom vysvetľovať význam sporenia si peňazí na dôchodok a zabezpečenia svojich najbližších formou poistenia. Popri vlastnom predaji sa mi v tomto biznise veľmi zapáčila práca s ľuďmi a ja som dostal možnosť budovať si svoj vlastný tím. Toto je tá najkrajšia vec na svete, pomáhať druhým ľuďom, aby si oni dokázali splniť svoje sny.

 

V roku 2002 sa mi veľmi zapáčila ďalšia príležitosť, ktorú ponúkal finančný trh, začal som sprostredkovávať  finančný produkt - hypotéku. Bolo to niečo úplne nové, krásne, a veľmi potrebné pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chceli osamostatniť. Tie všetky ďakujem od spokojných klientov mi dávali silu do ďalších a ďalších stretnutí s novými klientmi. V lete 2007 som sa stal súčasťou spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, dostal som príležitosť viesť a riadiť hypotekárne centrum, kde spolu s kolegami budujeme jeden najlepší tím obchodníkov, hypotekárnych špecialistov. O tom, že nám to spolu funguje hovoria mnohé ocenenia z bánk a referencie spokojných klientov získané za tie roky pôsobenia na hypotekárnom trhu. Som veľmi šťastný, že aj ja môžem byť súčasťou niečoho takého skvelého, úspešného, pozitívneho a hlavne stále ľudského. 

 

Toto je BROKER SERVICE GROUP...

Som človek, ktorý sa veľmi rád podelí o skúsenosti a vedomosti získané dlhoročnou prácou s ľuďmi. 

Ľudia ma naučili byť takým, akým som, vďaka každodennej práci.

ČÍTAŤ VIAC
member_photo
Adrian Gabura
Člen predstavenstva / právnik
V spoločnosti BROKER SERVICE GROUP som začal pracovať v roku 2010 v podstate hneď na druhý deň, ako som ukončil Právnickú fakultu UK. Finančné právo a obchodné právo, resp. celkovo finančný sektor mi boli blízke už počas štúdia na vysokej škole.

V spoločnosti BROKER SERVICE GROUP som začal pracovať v roku 2010 v podstate hneď na druhý deň, ako som ukončil Právnickú fakultu UK. Finančné právo a obchodné právo, resp. celkovo finančný sektor mi boli blízke už počas štúdia na vysokej škole, a už vtedy som ako študent pracoval v banke na právnom oddelení. Práve po poslednej štátnej skúške (zhodou okolností z obchodného práva) som sa rozhodoval či zotrvať v bankovom sektore, skúsiť advokáciu alebo niečo iné. V tom prišla ponuka od generálneho riaditeľa Radovana Jurkoviča na základe odporúčania od môjho kamaráta Andreja Glombu. Po pár minútach stretnutia sme sa dohodli a podali si ruky. Dnes môžem povedať, že moje vtedajšie rozhodnutie bolo jedno z najsprávnejších v mojom živote.

 

V BROKER SERVICE GROUP som začal pracovať ako právnik a postupne zisťoval, že veci fungujú inak ako vás naučia v škole a ani prax v banke neodkryla všetky zákutia fungovania obchodného a finančného práva v praxi. Bol som vôbec prvý interný právnik, ktorý pre BROKER SREVICE GROUP kedy pracoval a to bola pre mňa obrovská výzva, ale zároveň aj zodpovednosť. Popri práci pre BROKER SERVICE GROUP som súčasne začal prednášať na vysokej škole a robiť si doktorát (PhD.). 

 

Len máloktoré spoločnosti obdobného charakteru si v tom čase uvedomovali, aké dôležité je reflektovať legislatívu pri finančnom sprostredkovaní. V dnešnej dobe, kedy Európska únia prijíma komplikované nariadenia a smernice ako na bežiacom páse, kedy sa z klienta stal „neohrozený“ finančný spotrebiteľ, je naozaj nevyhnutné dbať pri finančnom sprostredkovaní aj na právnu stránku veci. Mňa veľmi teší, že vďaka našej firemnej koncepcii sa odlišujeme od konkurencie a našim klientom poskytujeme bezplatné právne služby vzťahujúce sa k finančným produktom a pomáhame našim klientom domáhať sa svojich práv voči finančným inštitúciám. Klient teda dostáva naozaj komplexnú starostlivosť. 

Na mojej práci je úžasné aj to, že každý deň stretávam skvelých ľudí – mojich kolegov, ktorí sú zároveň aj mojimi priateľmi a osobne nepoznám žiadnu inú spoločnosť, kde by vzťahy na pracovisku boli obdobné ako tie rodinné. Spoločnosti BROKER SERVICE GROUP vďačím okrem zdokonaleniu sa v obchodnom a finančnom práve aj za neskutočné manažérske skúsenosti, ktoré som mohol za tie roky nadobudnúť. V súčasnosti okrem funkcie právnika a odborného garanta pôsobím aj ako výkonný riaditeľ spoločnosti.

ČÍTAŤ VIAC
member_photo
Zuzana Schulczová
Riaditeľ pre neživotné poistenie
Volám sa Zuzana Schulczová a v spoločnosti BROKER SERVICE GROUP mám na starosti neživotné poistenie.

Volám sa Zuzana Schulczová a v spoločnosti BROKER SERVICE GROUP mám na starosti neživotné poistenie.Vyštudovala som strojnú technológiu a som mamou dnes už dospelej dcéry Katky. Milujem zvieratá a prírodu. Poisteniu som sa začala venovať v roku 1996, kedy som sa po štyroch rokoch vrátila z New Yorku a hľadala si prácu. Našla som si prácu v poisťovni a to som si myslela, že len dočasne, kým si niečo poriadne nenájdem. Musím sa priznať, že mňa samú to prekvapilo, ale od prvého dňa sme v poisťovni prechádzali náročnými školeniami, mimochodom, z ktorých čerpám dodnes. Vďaka výnimočným školiteľom sa mi neživotné poistenie zapáčilo, a preto sa mu venujem dodnes.

V BROKER SERVICE GROUP pracujem od vzniku spoločnosti, t.j. od roku 2007. Náš generálny riaditeľ povedal svojmu známemu: „už nebudeš musieť mať starosti s poistkami, ja sa o to postarám“. Bol prekvapený, keď mu odpovedal: „netreba, ja už svojho poradcu mám“. Radovan spozornel, a hneď sa začal vypytovať, kto to je a na spokojnosť. Tým poradcom som bola ja. Nedalo mu to, dohodol si so mnou stretnutie a navrhol mi spoluprácu, ktorá trvá dodnes. Som rada, že sa to vtedy stalo. Stretla som veľkého profesionála a vynikajúceho rečníka.  Okrem neho som stretla ďalších výnimočných ľudí, vďaka ktorým sa do práce teším. BSG je moja druhá rodina.

ČÍTAŤ VIAC
member_photo
Zuzana Lauermannová
Riaditeľ pre životné poistenie
Venovať sa životnému poisteniu a rozvoju siete je pre mňa radostnou výzvou, kedy môžem využiť svoje znalosti z doterajšej praxe.

Som profesijne najmladším členom manažmentu BSG. Za 16 rokov v poisťovníctve som úspešne prešla viacerými odbornými profesiami – od bankopoistenia, cez špecialistu na poistenie podnikateľov až po riaditeľa úseku externého odbytu v komerčnej poisťovni. Harmóniu medzi prácou a rodinou považujem za veľmi dôležitú a aj preto moje kroky na jeseň 2015 viedli do BSG. Našla som spoločnosť, kde sa plnia sny, prevláda ľudskosť a pozitívne myslenie, čo plne korešponduje s mojimi hodnotami. 

 

Venovať sa životnému poisteniu a rozvoju siete je pre mňa radostnou výzvou, kedy môžem využiť svoje znalosti z doterajšej praxe. Správne nastavené životné poistenie je mnohokrát záchranným kolesom v neočakávaných životných situáciách. Už keď ho klient potrebuje, môže byť neskoro... Nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku, nízka pôrodnosť a emigrácia mladých ľudí do zahraničia spôsobujú, že na dôchodok od štátu v súčasnej podobe môžeme pomaly zabudnúť a každý človek bude musieť nájsť možnosť ako si na starobu prilepšiť. Jednou z možností je určite životné poistenie.  Naši spolupracovníci využívajúc jedinečné know-how pomáhajú klientom správne a včas pochopiť  potrebu ochrany príjmu, sporenia a zabezpečenia sa pred nepredvídanými okolnosťami, ktoré môžu radikálne zmeniť životnú úroveň človeka. Vzdelávanie, orientácia na finančnom trhu a stabilné zázemie centrály pre výkon sprostredkovania finančných služieb pre kolegov sú mojim každodenným cieľom. 

 

Vyštudovala som BIVŠ Praha, odbor financie, mám úžasného syna a som šťastnou matkou a životnou partnerkou. 

 

Teším sa na spoločný rast.

 

ČÍTAŤ VIAC
member_photo
Radovan Jurkovič
Predseda predstavenstva
SKRYŤ

Moja zásadná profesijná a životná zmena nastala v roku 1995, kedy som po niekoľkých rokoch podnikania absolvoval školenie managerov sprostredkujúcich finančné služby. Málokto v tej dobe vedel čo presne robí, neexistovala súčasná legislatíva, regulácia či dohľad nad týmto podnikaním  a ľudia napriek tomu zarábali obrovské sumy peňazí. Možno aj preto, že tento biznis robili s obrovským nadšením a konkurencia začiatkom 90-tych rokov nebola žiadna. Už vtedy som si uvedomil, akú obrovskú silu majú vlastnosti ako vôľa, viera, entuziazmus, aké sú dôležité vzdelávanie, disciplína, pokora a dnes už viem, že aj vďaka tomuto prístupu som sa ako 25-ročný stal historicky najmladším riaditeľom v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej som v tom čase pôsobil.

 

 

Okrem aktívneho pôsobenia v dynamickom odbytovom systéme som mal možnosť absolvovať školenia MBA a neskôr som sa stal aktívnym školiteľom. Základné manažérske semináre, ktoré som viedol, absolvovalo viac ako  20 000 ľudí a postupne som sa vypracoval na regionálneho managera 

 

 

Ďalšia veľká výzva prišla v mojej kariére na začiatku roku 2007, kedy som bol oslovený spoločnosťou American Consultant Group, ktorá pripravovala úspešný vstup svojej dcérskej spoločnosti Broker Service Group na slovenský trh. Keď som sa zoznámil s cieľom spoločnosti - dominovať v oblasti sprostredkovania globálnych finančných služieb s nadčasovým know-how zameraným na vzťahový manažment - hneď som pochopil, že sa môžem stať súčasťou perspektívnej dynamickej spoločnosti s jasnou víziou. Novú výzvu som s nadšením prijal. Pamätám si, ako som v roku 2007 sám začínal budovať spoločnosť  a dnes máme v tíme stovky úspešných spolupracovníkov, ktorí sa vypracovali v našom kariérnom rebríčku na špičkových managerov a riaditeľov. Svojou profesionalitou šíria dobré meno spoločnosti na finančnom trhu a vo vnímaní finančných inštitúcií patria k uznávaným odborníkom. Ďalším míľnikom bol vstup na ukrajinský trh v roku 2008. Dnes máme aktívne zastúpenie aj v tejto krajine a v rámci Ukrajiny patríme medzi trojicu najúspešnejších sprostredkovateľských spoločností.

 

 

Po 20 rokoch v biznise môžem konštatovať, že sa na trhu mnoho vecí zmenilo, avšak moja počiatočná predstava o zastupovaní klienta na finančnom trhu sa za celé roky nezmenila. Súčasná legislatíva, regulácia a v neposlednom rade konkurencia nás prinútili vykonávať naše povolanie na maximálnej odbornej a profesionálnej úrovni. Klienti u nás nájdu špecialistov na životné poistenie, hypotekárne úvery, ale aj odborníkov v oblasti neživotného poistenie či investovania. Máme viac ako 50 000 spokojných klientov, nadčasové know-how, vynikajúci bonusový a motivačný systém, napredujeme v oblasti vzdelávania, v moderných technológiách a naši spolupracovníci vnímajú BSG ako stabilnú, rodinnú a vzťahovo veľmi silnú spoločnosť. Som šťastný, že som súčasťou tohto úspechu.

 

Moje obľúbene MOTTO:

 

\"Cesta na vrchol vedie cez údolie pokory.\"

SKRYŤ
member_photo
Martin Adamec
Člen predstavenstva
SKRYŤ

Volám sa Martin Adamec, narodil som sa 10.05.1974 v Bratislave. 

 

Po úspešnom ukončení štúdia na SPŠE som v sebe našiel presvedčenie, že viac už nechcem chodiť do školy a akademicky sa vzdelávať. Bol som pripravený na reálny život, veľmi som túžil sa osamostatniť. Ako každý jeden mladý človek som chcel mať svoje vlastné peniaze, vďaka ktorým som cítil svoju mládežnícku slobodu. Naďalej som bol pripravený učiť sa novým veciam potrebným pre život, získavať nové skúsenosti, o ktorých som bol presvedčený, že budem potrebovať celý život.

 

Moja prvá práca bola veľmi zaujímavá, zamestnal ma môj kamarát a predával som na veľkom trhovisku v Bratislave. Dnes sa nad tým všetkým len usmievam, no toto bola pre mňa tá najlepšia škola biznisovania, vďaka ktorej som získal reálne základy obchodovania, komunikácie, kontakt so zákazníkom a podobne. Ďakujem, že som mal tú príležitosť naučiť sa všetky tieto základy. Po dvoch rokoch státia na trhovisku som dostal ďalšiu obrovskú príležitosť. Moji kamaráti ma zavolali do skvelého biznisu, do najlepšieho biznisu na svete...

 

Bol november 1994 a ja som cestoval na môj prvý START UP seminár, začal som pôsobiť v oblasti sprostredkovania životného poistenia. Veľmi ĎAKUJEM tým ľudom, ktorí ma do tohto biznisu priviedli. V tom čase to bola pre mňa, ako mladého človeka na túto problematiku, obrovská skúška životom, v ktorej som obstál. Ako 20-ročný som začal ľuďom vysvetľovať význam sporenia si peňazí na dôchodok a zabezpečenia svojich najbližších formou poistenia. Popri vlastnom predaji sa mi v tomto biznise veľmi zapáčila práca s ľuďmi a ja som dostal možnosť budovať si svoj vlastný tím. Toto je tá najkrajšia vec na svete, pomáhať druhým ľuďom, aby si oni dokázali splniť svoje sny.

 

V roku 2002 sa mi veľmi zapáčila ďalšia príležitosť, ktorú ponúkal finančný trh, začal som sprostredkovávať  finančný produkt - hypotéku. Bolo to niečo úplne nové, krásne, a veľmi potrebné pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chceli osamostatniť. Tie všetky ďakujem od spokojných klientov mi dávali silu do ďalších a ďalších stretnutí s novými klientmi. V lete 2007 som sa stal súčasťou spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, dostal som príležitosť viesť a riadiť hypotekárne centrum, kde spolu s kolegami budujeme jeden najlepší tím obchodníkov, hypotekárnych špecialistov. O tom, že nám to spolu funguje hovoria mnohé ocenenia z bánk a referencie spokojných klientov získané za tie roky pôsobenia na hypotekárnom trhu. Som veľmi šťastný, že aj ja môžem byť súčasťou niečoho takého skvelého, úspešného, pozitívneho a hlavne stále ľudského. 

 

Toto je BROKER SERVICE GROUP...

Som človek, ktorý sa veľmi rád podelí o skúsenosti a vedomosti získané dlhoročnou prácou s ľuďmi. 

Ľudia ma naučili byť takým, akým som, vďaka každodennej práci.

SKRYŤ
member_photo
Adrian Gabura
Člen predstavenstva / právnik
SKRYŤ

V spoločnosti BROKER SERVICE GROUP som začal pracovať v roku 2010 v podstate hneď na druhý deň, ako som ukončil Právnickú fakultu UK. Finančné právo a obchodné právo, resp. celkovo finančný sektor mi boli blízke už počas štúdia na vysokej škole, a už vtedy som ako študent pracoval v banke na právnom oddelení. Práve po poslednej štátnej skúške (zhodou okolností z obchodného práva) som sa rozhodoval či zotrvať v bankovom sektore, skúsiť advokáciu alebo niečo iné. V tom prišla ponuka od generálneho riaditeľa Radovana Jurkoviča na základe odporúčania od môjho kamaráta Andreja Glombu. Po pár minútach stretnutia sme sa dohodli a podali si ruky. Dnes môžem povedať, že moje vtedajšie rozhodnutie bolo jedno z najsprávnejších v mojom živote.

 

V BROKER SERVICE GROUP som začal pracovať ako právnik a postupne zisťoval, že veci fungujú inak ako vás naučia v škole a ani prax v banke neodkryla všetky zákutia fungovania obchodného a finančného práva v praxi. Bol som vôbec prvý interný právnik, ktorý pre BROKER SREVICE GROUP kedy pracoval a to bola pre mňa obrovská výzva, ale zároveň aj zodpovednosť. Popri práci pre BROKER SERVICE GROUP som súčasne začal prednášať na vysokej škole a robiť si doktorát (PhD.). 

 

Len máloktoré spoločnosti obdobného charakteru si v tom čase uvedomovali, aké dôležité je reflektovať legislatívu pri finančnom sprostredkovaní. V dnešnej dobe, kedy Európska únia prijíma komplikované nariadenia a smernice ako na bežiacom páse, kedy sa z klienta stal „neohrozený“ finančný spotrebiteľ, je naozaj nevyhnutné dbať pri finančnom sprostredkovaní aj na právnu stránku veci. Mňa veľmi teší, že vďaka našej firemnej koncepcii sa odlišujeme od konkurencie a našim klientom poskytujeme bezplatné právne služby vzťahujúce sa k finančným produktom a pomáhame našim klientom domáhať sa svojich práv voči finančným inštitúciám. Klient teda dostáva naozaj komplexnú starostlivosť. 

Na mojej práci je úžasné aj to, že každý deň stretávam skvelých ľudí – mojich kolegov, ktorí sú zároveň aj mojimi priateľmi a osobne nepoznám žiadnu inú spoločnosť, kde by vzťahy na pracovisku boli obdobné ako tie rodinné. Spoločnosti BROKER SERVICE GROUP vďačím okrem zdokonaleniu sa v obchodnom a finančnom práve aj za neskutočné manažérske skúsenosti, ktoré som mohol za tie roky nadobudnúť. V súčasnosti okrem funkcie právnika a odborného garanta pôsobím aj ako výkonný riaditeľ spoločnosti.

SKRYŤ
member_photo
Zuzana Schulczová
Riaditeľ pre neživotné poistenie
SKRYŤ

Volám sa Zuzana Schulczová a v spoločnosti BROKER SERVICE GROUP mám na starosti neživotné poistenie.Vyštudovala som strojnú technológiu a som mamou dnes už dospelej dcéry Katky. Milujem zvieratá a prírodu. Poisteniu som sa začala venovať v roku 1996, kedy som sa po štyroch rokoch vrátila z New Yorku a hľadala si prácu. Našla som si prácu v poisťovni a to som si myslela, že len dočasne, kým si niečo poriadne nenájdem. Musím sa priznať, že mňa samú to prekvapilo, ale od prvého dňa sme v poisťovni prechádzali náročnými školeniami, mimochodom, z ktorých čerpám dodnes. Vďaka výnimočným školiteľom sa mi neživotné poistenie zapáčilo, a preto sa mu venujem dodnes.

V BROKER SERVICE GROUP pracujem od vzniku spoločnosti, t.j. od roku 2007. Náš generálny riaditeľ povedal svojmu známemu: „už nebudeš musieť mať starosti s poistkami, ja sa o to postarám“. Bol prekvapený, keď mu odpovedal: „netreba, ja už svojho poradcu mám“. Radovan spozornel, a hneď sa začal vypytovať, kto to je a na spokojnosť. Tým poradcom som bola ja. Nedalo mu to, dohodol si so mnou stretnutie a navrhol mi spoluprácu, ktorá trvá dodnes. Som rada, že sa to vtedy stalo. Stretla som veľkého profesionála a vynikajúceho rečníka.  Okrem neho som stretla ďalších výnimočných ľudí, vďaka ktorým sa do práce teším. BSG je moja druhá rodina.

SKRYŤ
member_photo
Zuzana Lauermannová
Riaditeľ pre životné poistenie
SKRYŤ

Som profesijne najmladším členom manažmentu BSG. Za 16 rokov v poisťovníctve som úspešne prešla viacerými odbornými profesiami – od bankopoistenia, cez špecialistu na poistenie podnikateľov až po riaditeľa úseku externého odbytu v komerčnej poisťovni. Harmóniu medzi prácou a rodinou považujem za veľmi dôležitú a aj preto moje kroky na jeseň 2015 viedli do BSG. Našla som spoločnosť, kde sa plnia sny, prevláda ľudskosť a pozitívne myslenie, čo plne korešponduje s mojimi hodnotami. 

 

Venovať sa životnému poisteniu a rozvoju siete je pre mňa radostnou výzvou, kedy môžem využiť svoje znalosti z doterajšej praxe. Správne nastavené životné poistenie je mnohokrát záchranným kolesom v neočakávaných životných situáciách. Už keď ho klient potrebuje, môže byť neskoro... Nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku, nízka pôrodnosť a emigrácia mladých ľudí do zahraničia spôsobujú, že na dôchodok od štátu v súčasnej podobe môžeme pomaly zabudnúť a každý človek bude musieť nájsť možnosť ako si na starobu prilepšiť. Jednou z možností je určite životné poistenie.  Naši spolupracovníci využívajúc jedinečné know-how pomáhajú klientom správne a včas pochopiť  potrebu ochrany príjmu, sporenia a zabezpečenia sa pred nepredvídanými okolnosťami, ktoré môžu radikálne zmeniť životnú úroveň človeka. Vzdelávanie, orientácia na finančnom trhu a stabilné zázemie centrály pre výkon sprostredkovania finančných služieb pre kolegov sú mojim každodenným cieľom. 

 

Vyštudovala som BIVŠ Praha, odbor financie, mám úžasného syna a som šťastnou matkou a životnou partnerkou. 

 

Teším sa na spoločný rast.

 

SKRYŤ

OCENENIA

ČASOPIS
BSG LIFESTYLE

NAPÍSALI
O NÁS