Radovan Jurkovič

Radovan Jurkovič

:
Predseda predstavenstva

Moja zásadná profesijná a životná zmena nastala v roku 1995, kedy som po niekoľkých rokoch podnikania absolvoval školenie managerov sprostredkujúcich finančné služby. Málokto v tej dobe vedel čo presne robí, neexistovala súčasná legislatíva, regulácia či dohľad nad týmto podnikaním a ľudia napriek tomu zarábali obrovské sumy peňazí. Možno aj preto, že tento biznis robili s obrovským nadšením a konkurencia začiatkom 90-tych rokov nebola žiadna. Už vtedy som si uvedomil, akú obrovskú silu majú vlastnosti ako vôľa, viera, entuziazmus, aké sú dôležité vzdelávanie, disciplína, pokora a dnes už viem, že aj vďaka tomuto prístupu som sa ako 25-ročný stal historicky najmladším riaditeľom v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej som v tom čase pôsobil.

Okrem aktívneho pôsobenia v dynamickom odbytovom systéme som mal možnosť absolvovať školenia MBA a neskôr som sa stal aktívnym školiteľom. Základné manažérske semináre, ktoré som viedol, absolvovalo viac ako 20 000 ľudí a postupne som sa vypracoval na regionálneho managera.

Ďalšia veľká výzva prišla v mojej kariére na začiatku roku 2007, kedy som bol oslovený spoločnosťou American Consultant Group, ktorá pripravovala úspešný vstup svojej dcérskej spoločnosti Broker Service Group na slovenský trh. Keď som sa zoznámil s cieľom spoločnosti – dominovať v oblasti sprostredkovania globálnych finančných služieb s nadčasovým know-how zameraným na vzťahový manažment – hneď som pochopil, že sa môžem stať súčasťou perspektívnej dynamickej spoločnosti s jasnou víziou. Novú výzvu som s nadšením prijal. Pamätám si, ako som v roku 2007 sám začínal budovať spoločnosť a dnes máme v tíme stovky úspešných spolupracovníkov, ktorí sa vypracovali v našom kariérnom rebríčku na špičkových managerov a riaditeľov. Svojou profesionalitou šíria dobré meno spoločnosti na finančnom trhu a vo vnímaní finančných inštitúcií patria k uznávaným odborníkom. Ďalším míľnikom bol vstup na ukrajinský trh v roku 2008. Dnes máme aktívne zastúpenie aj v tejto krajine a v rámci Ukrajiny patríme medzi trojicu najúspešnejších sprostredkovateľských spoločností.

Po 20 rokoch v biznise môžem konštatovať, že sa na trhu mnoho vecí zmenilo, avšak moja počiatočná predstava o zastupovaní klienta na finančnom trhu sa za celé roky nezmenila. Súčasná legislatíva, regulácia a v neposlednom rade konkurencia nás prinútili vykonávať naše povolanie na maximálnej odbornej a profesionálnej úrovni. Klienti u nás nájdu špecialistov na životné poistenie, hypotekárne úvery, ale aj odborníkov v oblasti neživotného poistenie či investovania. Máme viac ako 50 000 spokojných klientov, nadčasové know-how, vynikajúci bonusový a motivačný systém, napredujeme v oblasti vzdelávania, v moderných technológiách a naši spolupracovníci vnímajú BSG ako stabilnú, rodinnú a vzťahovo veľmi silnú spoločnosť. Som šťastný, že som súčasťou tohto úspechu.

Moje obľúbene MOTTO:

Cesta na vrchol vedie cez údolie pokory.