Adrian Gabura

Adrian Gabura

:
Člen predstavenstva / právnik

V spoločnosti BROKER SERVICE GROUP som začal pracovať v roku 2010 v podstate hneď na druhý deň, ako som ukončil Právnickú fakultu UK. Finančné právo a obchodné právo, resp. celkovo finančný sektor mi boli blízke už počas štúdia na vysokej škole, a už vtedy som ako študent pracoval v banke na právnom oddelení. Práve po poslednej štátnej skúške (zhodou okolností z obchodného práva) som sa rozhodoval či zotrvať v bankovom sektore, skúsiť advokáciu alebo niečo iné. V tom prišla ponuka od generálneho riaditeľa (dnes predsedu predstavenstva) Radovana Jurkoviča na základe odporúčania od môjho kamaráta Andreja Glombu. Po pár minútach stretnutia sme sa dohodli a podali si ruky. Dnes môžem povedať, že moje vtedajšie rozhodnutie bolo jedno z najsprávnejších v mojom živote.

V BROKER SERVICE GROUP som začal pracovať ako právnik a postupne zisťoval, že veci fungujú inak ako vás naučia v škole a ani prax v banke neodkryla všetky zákutia fungovania obchodného a finančného práva v praxi. Bol som vôbec prvý interný právnik, ktorý pre BROKER SREVICE GROUP kedy pracoval a to bola pre mňa obrovská výzva, ale zároveň aj zodpovednosť. Popri práci pre BROKER SERVICE GROUP som súčasne začal prednášať na vysokej škole a robiť si doktorát (PhD.), ktorý som aj úspešne získal.

Zaujímavé v tom čase bolo, že len máloktoré spoločnosti obdobného charakteru si uvedomovali, aké dôležité je reflektovať legislatívu pri finančnom sprostredkovaní. V dnešnej dobe, kedy Európska únia prijíma komplikované nariadenia a smernice ako na bežiacom páse, kedy sa z klienta stal „neohrozený“ finančný spotrebiteľ, je naozaj nevyhnutné dbať pri finančnom sprostredkovaní aj na právnu stránku veci. Mňa veľmi teší, že vďaka našej firemnej koncepcii sa odlišujeme od konkurencie a našim klientom poskytujeme bezplatné právne služby vzťahujúce sa k finančným produktom a pomáhame našim klientom domáhať sa svojich práv voči finančným inštitúciám. Klient teda dostáva naozaj komplexnú starostlivosť.

Na mojej práci je úžasné aj to, že každý deň stretávam skvelých ľudí – mojich kolegov, ktorí sú zároveň aj mojimi priateľmi a osobne nepoznám žiadnu inú spoločnosť, kde by vzťahy na pracovisku boli obdobné ako tie rodinné. Spoločnosti BROKER SERVICE GROUP vďačím okrem zdokonaleniu sa v obchodnom a finančnom práve aj za neskutočné manažérske skúsenosti, ktoré som mohol za tie roky nadobudnúť. V súčasnosti okrem funkcie právnika zastávam aj funkciu člena predstavenstva.