Ďakujeme Vaše dokumenty boli úspešne podpísané a sú odoslané na ďalšie spracovanie.