2017 Ocenenie za spoluprácu v oblasti neživotného poistenia