Zuzana Lauermannová

Zuzana Lauermannová

:
Riaditeľ pre životné poistenie

V našej spoločnosti zastrešujem oblasť životného poistenia a rozvoj siete. Za viac ako 20 rokov na finančnom trhu som prešla viacerými odbornými profesiami od obchodníckych až po manažment, ale vždy pre mňa bolo dôležité cítiť slobodu a nájsť harmóniu medzi prácou a rodinou.  Preto som veľmi rada, že už od r. 2015 pôsobím v spoločnosti, kde sa plnia sny, prevláda ľudskosť a pozitívne myslenie, čo plne korešponduje s mojimi životnými hodnotami.

Venovať sa životnému poisteniu a rozvoju siete je pre mňa radostnou výzvou. Správne nastavené parametre životného poistenia je mnohokrát záchranným kolesom v neočakávaných životných situáciách. Už keď ho klient potrebuje, môže byť neskoro… Nepriaznivý demografický vývoj na Slovenska už dlhodobo naznačuje,  že na dôchodok od štátu v súčasnej forme môžeme  pomaly zabudnúť a každý človek bude musieť nájsť spôsob ako si na starobu prilepšiť. Základným pilierom zabezpečenia je určite životné poistenie.  Naši spolupracovníci využívajúc jedinečnú know-how pomáhajú klientom správne a včas pochopiť  potrebu ochrany príjmu, investovania a zabezpečenia sa pred nepredvídanými okolnosťami, ktoré môžu radikálne zmeniť životnú úroveň človeka. Vzdelávanie, orientácia na finančnom trhu a stabilné zázemie centrály pre výkon sprostredkovania finančných služieb pre kolegov sú mojim každodenným cieľom.

Vyštudovala som BIVŠ Praha, odbor financie a som certifikovaný kouč